Na vrh

Potpisan ugovor o postavljanju saobraćajne signalizacije

Općina Vogošća je potpisala još jedan značajan sporazum koji bi trebao, kada bude realizovan, dodatno unaprijediti kvalitet života stanovnika Vogošće. Radi se o Okvirnom sporazumu o izradi i postavljanu saobraćajne signalizacije na području općine Vogošća. U ime Općine Vogošća Sporazum je potpisao Zamjenik Općinskog načelnika Fetah Kadrić, a u ime izabranog izvođača, firme „Sacom“ d.o.o. iz Sarajeva direktor Kadrija Muratović.Gospodin Kadrić je istakao kako je ovaj Sporazum rezultat brojnih inicijativa kako građana, tako i vijećnika Općinskog vijeća Vogošća, te opredjeljenja Općine Vogošća da sistemski i planski provodi projekte na području ove općine. Iskazao je uvjerenje kako će novom signalizacijom odgovoriti na dosadašnje zahtjeve građana i da će ona pomoći svim učesnicima u saobraćaju.Okvirni sporazum je potpisan na tri godine u ukupnoj vrijednosti od 490.956,86 KM sa PDV-om i predviđa izradu i postavljanje vertikalne i horizontalne signalizacije na lokalnim saobraćajnicama koje su u nadležnosti Općine Vogošća. To podrazumjeva, između ostalog, izradu i postavljanje saobraćajnih znakova, saobraćajnih ogledala, zaštitinih ograda i rukohvata. Rokovi izgradnje biće definisani pojedinačnim ugovorima za svaku fazu realizacije ovog projekta.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana