Na vrh

Potpisan ugovor o regulaciji Jošaničkog potoka

Danas je u kabinetu Općinskog načelnika potpisan Ugovor za izvođenje radova na realizaciji VI faze projekta uređenja obala (trajna regulacija) Jošaničkog potoka, a u skladu sa Okvirnim sporazumom. Ugovor su potpisali Fetah Kadrić, Zamjeniki Općinskog načelnika u ime Općine Vogošća i Ahmed Turbo direktor firme „Termo Beton“ d.o.o. iz Breze koja je izvođač radova. Prema riječima gospodina Kadrića ovaj projekat ulazi u svoju završnu fazu i njime će trajno i kvalitetno biti riješen problem čestih izlijevanja Jošaničkog potoka iz svog korita. Naglasio je kako je regulacija urađena po svim normama i standardima kada su takvi projekti u pitanju, te da su kamene obaloutvrde urađene tako da omogućuju dalji razvoj ovog lokaliteta kao turstičkog kapaciteta. U skladu sa tim najavio je da će već naredne godine resornom kantonalnom ministarstvu biti kandidovan projekat izgradnje izletišta uz Jošanički potok. Ova faza predviđa trajno regulisan dio Jošaničkog potoka u dužini od 249,60 m izgradnjom betonskog korita kao i kamenih obaloutvrda.Ukupna vrijednost ovog projekta je 300.639,59 KM.Radovi se finansiraju sredstvima Ministarstva privrede Kantona Sarajevo i Općine Vogošća.Rok za završetak ovih radova je 120 dana.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana