Na vrh

Potpisan Ugovor o uređenju korita rijeke Ljubine sa izgradnjom dijela kanalizacionog sistema

Danas je u Općini Vogošća potpisan Ugovor za izvođenje radova na realizaciji I faze projekta trajnog uređenja lijeve obale korita rijeke Ljubine. Ugovor su potpisali načelnik Općine Vogošća Edin Smajić i tehnički direktor firme „GPI“ iz Konjica Admir Lipovac.

Duži niz godina Općina Vogošća je fokusirana na rješavanju problema u zahvatu korita rijeke Ljubine, čija je dužina na teritoriji općine Vogošća oko 9 km. Urađena je sva projektna dokumentacija za  sanaciju i uređenje ovog riječnog korita. To je bujična rijeka  kojoj se u vrijeme padavima protok vode uveća za nekoliko stotina puta nanoseći velike štete. Uz uređenje korita rade se i sanacije klizišta koja sa lijeve obale rijeke Ljubine ugrožavaju samo korito i prijete plavljenjem stambenih i pomoćnih objekata.

“Već smo u nekoliko projekata uradili uređenje korita rijeke Ljubine sa sanacijom klizišta. Sad nam se otvorila mogućnost da prema raspoloživim sredstvima koja smo uspjeli obezbjediti posredstvom Vlade Kantona Sarajevo, putem resornog ministarstva Komunalne privrede i infrastrkture u iznosu oko 50 000 KM, izgradimo dio kanalaizacionog sistema od polipropilenskih korugovanih cijevi na lokalitetu Kamenice III u dužini od oko 280 m” izjavio je načelnik Smajić.

 

Prema riječima tehničkog direktora Lipovca, problema prilikom izvođenja radova ne bi trebalo biti jer su upoznati sa terenom i lokacijom gdje će se radovi izvoditi. Nadzor nad relizacijom projekta vršit će Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana