Na vrh

Potpisan Ugovor o uređenju korita rijeke Ljubine sa sanacijom klizišta

Danas je načelnik Općine Vogošća Edin Smajić sa predstavnicima firme “MGBH“ potpisao Ugovor za izvođenje radova na realizaciji projekta trajnog uređenja korita rijeke Ljubine sa sanacijom klizišta.

„Već duži niz godina se susrećemo sa problemima klizišta u zahvatu rijeke Ljubine na području MZ Gora. Nedavno su završeni radovi na lokaciji kod područne škole na Gori. Danas smo potpisali Ugovor za početak radova na lokalitetu Kamenica II do br.13, koji podrazumjeva rješavanje ove druge kritične tačke. Vrijednost Ugovora je oko 71 000 KM. Sredstva smo obezbjedili uz pomoć Ministarstva privrede Kantona Sarajevo. Pored ovog projekta ostaje nam još da riješimo lokalitet Kamenica III“ rekao je načelnik Smajić.

Mediha Žuškić, voditelj projekta je rekla da se radi o sanaciji klizišta na lijevoj obali rijeke Ljubine sa izgradnjom obaloutvrdnog zida u dužini od 50 m sa drenažnim sistemom. Obzirom da se radi o bujičnoj rijeci, nadaju se da neće imati problema prilikom izvođenja radova.

Pored ovog projekta u kratkom roku će se krenuti na realizaciji projekta trajnog uređenja desne obale rijeke Ljubine izgradnjom obaloutvrdnog zida kod OŠ „Porodice ef. Ramić“ u Semizovcu.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana