Na vrh

POTPISAN UGOVOR ZA II FAZU IZVOĐENJA RADOVA NA REGULACIJI I UREĐENJU JOŠANIČKOG POTOKA

Općinski načelnik Edin Smajić i direktor firme Termo-beton d.o.o. Ahmed Turbo danas su potpisali ugovor za drugu fazu radova na regulaciji i uređenju Jošaničkog potoka u naselju Gornja Jošanica I. Projektom je predviđena regulacija i uređenje Jošaničkog potoka u dužini 416, 44 metra, sa izradom AB zidova. Ugovor za II fazu radova sklopljen je na osnovu Okvirnog sporazuma koji je potpisan 2020. godine na period od tri godine sa ukupnom cijenom radova oko 521. 000,00 KM. U 2020. godini realizovana je I faza radova u vrijednosti oko 100. 000 KM. Vrijednost radova iznosi 421. 290, 93.Izvođač radova je firma „Termo-beton“ d.o.o. Breza, a nadzor za realizacijom projekta vrši Zavod za izgradnju KS. Investitor radova je Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo i Općina Vogošća
(Članak je preuzet sa web portala RTV Vogošća)

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana