Na vrh

Potpisan ugovor za izgradnju separatnih kanalizacionih priključaka u Hotonju IV


Danas (29.05.2020.godine) je u Vogošći potpisan  ugovor za izgradnju separatnih kanalizacionih priključaka u Hotonju IV. Ugovor je potpisan između Općine Vogošća kao investitora i KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo kao izvođača radova, a tiče se projekta realizacije 110 kišnih i 110 fekalnih kanalizacionih priključaka. Priključci su izrađeni od HOBAS cijevi DN 150 milimetara i prosječne dužine od 6 metara.

Ugovor su potpisali u ime Općine Vogošća Općinski načelnik Edin Smajić, a u ime KJKP „Vodovod i kanalizacija“ direktor Enver Hadžiahmetović. Potpisivanju je prisustvovala i Ministrica komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo Nihada Glamoč. Ovu priliku su iskoristili da dogovore realizaciju i nekih narednih projekata koji se tiču razvoja vodovodne i kanalizacione infrastrukture na području općine Vogošća.
Vrijednost ovog ugovora je 234.941,19 KM sa PDV-om, od čega 135.000,00 KM obezbjeđuje Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo, a ostatak Općina Vogošća.

Rok za realizaciju ovog projekta je 90 dana, a nadzor nad izvođenjem radova će vršiti Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Govoreći o potpisanom ugovoru Općinski načelnik je podsjetio da je to završetak višemilionskog projekta izgradnje separatnog kanalizacionog sistema na području Hotonja IV.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana