Na vrh

POTPISANI SPORAZUMI O SUFINANSIRANJU PROJEKATA ZA INFRASTRUKTURNO UREĐENJE INDUSTRIJSKE ZONE I REGULACIJE RIJEČNIH KORITA NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆA

 Ministar privrede Kantona Sarajevo Muharem Šabić potpisao je danas Sporazume o sufinansiranju projekata za infrastrukturno uređenje industrijske zone i regulacije riječnih korita na području općine Vogošća sa načelnikom Općine Vogošća Edinom Smajićem.

“Danas smo sa Općinom Vogošća potpisali dva Sporazuma jedan u vrijednosti od 350. 000 KM za uređenje obala rijeke Ljubina sa sanacijom klizišta i regulacija Jošaničkog potoka a drugi je za infrastrukturno uređenje Nove industrijske zone u Vogošći saizgradnjom saobraćajnica i mosta preko rijeke Vogošće u vrijednosti od 450.000 KM “istakao je minister Šabić i dodao da su u ovoj godini iz Budžeta Kantona Sarajevo izdvojena značajna sredstva zaregulaciju riječnik korita i uređenje industrijskih zona.

Načelnik Smajić  se zahvalio Vladi Kantona Sarajevo koja preko resornog ministarstva privrede kontinuirano pomaže Općini Vogošća na rješavanju problema u domenu regulacije riječnih korita i industrijskih zona “Kada je u pitanju uređenje riječnih korita mi smo u skladu sa našom Strategijom razvoja nastojali da ono što je najprioritetnije isprojektujemo i pripremimo za realizaciju. Na rijeci Ljubina je klizište koje ugrožava riječno korito tako da ćemo sa pripremljenim projektima sanacije klizišta i projektima regulacije riječnog korita o jednom trošku rješiti i klizište i urediti riječno korito. U Jošaničkom potoku nastavljamo sa radovima na uređenju i regulaciji korita. Kada je u pitanju  Nova industrijska zona kontinuirano se ulaže u uređenje ovog lokaliteta. Na redu je početak izgradnje mosta  preko rijeke Vogošće, odnosno glavnog prilaznog puta u Novu industrijsku zonu sa Magistralnog puta M18. Paralelno sa ovim  na tom području pripremamo i projekat izgradnje velike raskrsnice sa kružnim tokom za koji je Općina Vogošća provela sve potrebne procedure  u domenu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i izrade projektne dokumentacije” naglasio je načelnik Smajić.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana