Na vrh

Potpisani sporazumi za izradu Glavnih/Izvedbenih projekata i elaborata iz oblasti komunalne infrastrukture

Danas su u Općini Vogošća potpisani Sporazumi za izradu glavnih/izvedbenih projekata i elaborata iz oblasti komunalne infrastrukture na području općine Vogošća za period 2017.-2020 godina. Sporazume je potpisao načelnik Općine Vogošća Edin Smajić sa Arminom Hadžialićem direktorom firme „Higracon“ d.o.o. Sarajevo i Halimom Obućina zamjenicom direktora „Zavod za vodoprivredu“ Sarajevo.

„Firma „Higracon“ d.o.o. Sarajevo će vršiti izradu glavnih projekata za izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže na području općine Vogošća, kao i izradu glavnih projekata trajne regulacije  i uređenja vodotoka II kategorije na području općine Vogošća. Vrijednost ova dva projekta je oko 85 000 KM.“ rekao je direktor Hadžialić.

„Zavod za vodoprivredu“ Sarajevo vršit će izradu Elaborata zaštite izvorišta na području općine Vogošća, čija je vrijednost oko 30 000 KM.

U Budžetu Općine Vogošća za 2017. godinu predviđena su značajna sredstva za izradu kvalitetnih projekata koji se odnose na projektovanje iz oblasti komunalne infrastrukture.

„Nakon provedene procedure po Zakonu o javnim nabavkama, potpisali smo Sporazume o izradi projektne dokumentacijeu oblasti vodovoda i kanalizacije kao i za uređenje vodotoka II kategorije koji su u nadležnosti Općine Vogošća zajedno sa Ministarstvom privrede Kantona Sarajevo. Potpisan je i Sprazum za izradu eleborata vodozaštitnih zona kojima će se definisati postojeće stanje vodosnabdijevanja“ rekao je načelnik Smajić.

Nakon izrade svih projekata i eleborata biće urađena revizija istih, nako čega će se krenuti u implementaciju projekata koje građani općine Vogošća očekuju.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana