Na vrh

Potpisani ugovori o dodjeli 20 plastenika

Shodno Sporazumu broj: 03-20-430/21 od 15.03.2021. godine, potpisanom između Općine Vogošća i NVO „ Muslim Aid “ Sarajevo, u kojem su osigurana donatorska sredstva od strane  NVO „Muslim Aid“ Sarajevo u iznosu od 40%, Općine Vogošća u iznosu od 40% i vlastitog učešća korisnika u iznosu od 20%, a u cilju razvoja plasteničke proizvodnje na području općine Vogošća, Služba za privredu, integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti privodi kraju projekat „Dodjela plastenika površine 100 m² sa dodatnom opremom putem sufinansiranja“.

Projekat je obuhvatio 20 korisnika sa područja općine Vogošća. Cilj projekta jeste ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugrožene populacije stanovništva sa područja općine Vogošća kroz proizvodnju povrća u plastenicima.

Pravo na učešće u Projektu su imale socijalno i materijalno ugrožene osobe i mlade osobe sa područja općine Vogošća koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili njihovi uži članovi porodice kao i zemljište ustupljeno na korištenje ili u zakup u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju.

U okviru ovog projekta prijavu na Javni poziv izvršilo je 39 aplikanata. Od tog broja 11 aplikanata je imalo nepotpunu dokumentaciju, tri aplikanta su samoinicijativno odustala od prijave na Javni poziv. Komisija za utvrđivanje uslova, kriterija i postupaka za ostvarivanje prava na dodjelu plastenika je na osnovu obavljenog uviđaja na terenu konstatovala da pet aplikanata  želi postaviti plastenik na poljoprivrednom zemljištu (lokacija) koje nije u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuje (mjesto prebivališta) što nije u skladu sa Javnim pozivom, te se iste dalje nisu mogle uzeti u razmatranje.

Dana 11.05.2021. godine obavljeno je potpisivanje ugovora sa krajnjim korisnicima.

Isporuka i montaža plastenika površine 100 m² sa dodatnom opremom putem sufinansiranja za korisnike koji su ostvarili pravao će se izvršiti u periodu od 15.05.-21.05.2021. godine.

Korisnicima će u okviru ovog projekta dobiti isporučene i presadnice povrća za plasteničku proizvodnju.

Ukupna vrijednost projekta je 57.520,00 KM i to:

  • Općina Vogošća ————————23.008,00 KM
  • NVO Muslim Aid Sarajevo ———–23.008,00 KM
  • Krajnji korisnici ________________11.504,00 KM
Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana