Na vrh

Potrebno hitno rješavanje situacije u Staroj industrijskoj zoni

Na inicijativu nekoliko privrednih subjekata koji djeluju na području Stare industrijske zone ili Industrijske zone “Pretis”, Služba za privredu, lokalni integrisani razvoj i društvene djelatnosti organizovala je sastanak sa namjerom da se detektuju ključni problemi vezani za funkcionisanje ove zone.Sastanku su prisustvovali predstavnici nekoliko privrednih subjekata koji djeluju u zoni, predstavnici nekoliko općinskih službi, predstavnici Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, te predstavnici KJKP “Vodovod i kanalizacija”. Privrednici su izrazili nezadovoljstvo što sastanku ne prisustvuju predstavnici nadležnih kantonalnih ministarstava iako su bili pozvani.Mada je neposredan povod za sastanak bila dotrajala infrastruktura u zoni kroz diskusiju se ubrzo uvidjelo da se problem zone i njenog uspješnog funkcionisanja može rješavati samo putem simultanog sagledavanja svih aspekata djelovanja u jednom tako složenom kompleksu. Od imovinsko pravnih, preko infrastrukturnih, pa sve do rješavanja pitanja titulara koji bi bio odgovoran za funkcionisanje svih zajedničkih sadržaja u zoni.Učesnici sastanka su zaključili kako je najbolje rješenje da se konačno pristupi ozbiljnom i planskom uređenju tog prostora izradom kompletne planske dokumentacije koja bi uvažila postojeće stanje, koja ne bi ugrozila funkcionisanje nijednog privrednog subjekta, a koja bi istovremeno omogućila razvoj zone. Dogovoreno je da se, paralelno sa ovim procesom, radi urgentnosti interveniše kod nadležnih nivoa da se urade barem oni najneophodniji zahvati.Učesnici sastanka su saglasni da se u narednom periodu organizuje još jedan sastanak kojem bi obavezno morali prisustvovati predstavnici nadležnih ministarstava i da se pristupi ozbiljnom, planskom i trajnom rješavanju uređenja Stare industrijske zone.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana