Na vrh

Povjerenicu Službe civilne zaštite završili uređenje košarkaškog igrališta “Radivije Korač”

Služba civilne zaštite općine Vogošća, putem povjerenika civilne zaštite u proteklim danima završila je uređenje košarkaškog igrališta “Radivoje Korač” u sklopu Osnovne škole “Mirsad Prnjavorac” u Vogošći. Kako se igralište nije održavalo od početka proljeća kada je predato na upravljanje i održavanje KJKP “Park” bilo je neophodno da se angažuje više lica koja su uz pomoć motorne pile i trimera uspjeli da urede površine iza koševa i dijelom tribine koje su također bile obrasle rastinjem. Smeće koga je bilo na cijeloj lokaciji u većim količinama, prikupljeno je odvojeno u kese i odloženo u kontejnere. Grafiti sa neprimjerenim sadržajima, koji su bili ispisani na zidu školske dvorane pored igrališta, na spomen ploči i koševima, uz pomoć namjenske boje za beton prefarbani su i prekriveni. Nakon čišćenja i prikupljanja otpada značajnu  podršku je pružio KJKP “Park” sa namjenskim vozilom, tako da je sav materijal isti dan sa lokacije prevezen na gradsku deponiju. Po završetku radova povjerenici su izvršili detaljno sapiranje košarkaške plohe i tribina. Košarkaški teren je ponovo uređen i spreman dočekuje sve ljubitelje ovog sporta. Pozivamo sve one koji koriste ovaj teren i sva druga dječija i sportska igrališta, da se prema njima ponašaju domaćinski, da ih ne uništavaju, ne ispisuju razne grafite i da ne ostavljaju razbacano smeće iza sebe. Čuvajmo ih svi zajedno kako bi ih što duže koristili – mi i naši najmlađi.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana