Na vrh

Poziv članovima organizacija civilnog društva za prijave za učešće u evaluacionoj komisiji u općini Vogošća

Općina Vogošća poziva zainteresovane članove organizacija civilnog društva koje imaju sjedište na području općine Vogošća, da se prijave za učešće u procesu evaluacije dostavljenih prijedloga projekata u okviru javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) na području općine Vogošća.
Javni poziv za projektne prijedloge organizacija civilnog društva je objavljen od 19. aprila do 30. maja 2019. godine. Kako bi se proces evaluacije projektnih prijedloga odvijao transparentno, potrebno je osigurati učešće jednog predstavnika organizacija civilnog društva.
Prema pravilima u istom ne smiju učestvovati članovi organizacija civilnog društva koje su dostavile svoje prijedloge projekata na javni poziv i/ili bili partneri drugim organizacija civilnog društva na istom javnom pozivu. Ukoliko se utvrdi da je predstavnik OCD koji je član evaluacione komisije OCD u vezi sa bilo kojim dostavljenim projektnim prijedlogom ti projektni predlozi će biti diskvalifikovani.
Ovaj poziv je otvoren od 28. maja do 3. juna 2019. godine a zainteresovani se mogu prijaviti putem adrese elektronske pošte: portparol@vogosca.ba. Prijava treba sadržavati biografiju iz koje je vidljivo prethodno iskustvo kao i angažmani u OCD. Evaluacija dostavljenih projektnih prijedloga će se vršiti u mjesecu junu 2019. godine, a o tačnom datumu evaluacije odabrani kandidat će biti blagovremeno obavješten. U slučaju da se prijavi više od jednog predstavnika civilnog društva, kandidata će odabrati predstavnici OCD sa područja općine Vogošća.
Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP).

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana