Na vrh

Poziv organizacijama civilnog društva sa područja općine Vogošća za učešće u izboru predstavnika u evaluacionoj komisiji u općini Vogošća

Općina Vogošća poziva organizacije civilnog društvakoje imaju sjedište na području općine Vogošća, da učestvuju u glasanju za izboru člana evaluacione komisije ispred organizacija civilnog društva, a u okviru javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) na području općine Vogošća.

Javni poziv možete pogledati/preuzeti sa linka : http://vogosca.ba/wp-content/uploads/2019/06/20190606-ReLOaD-JP-clan-kom.pdf

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana