Na vrh

Poziv organizacijama civilnog društva za učešće na drugom mentorskom sastanak koji organiziraju ReLOaD projekat i Općina Vogošća

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD u saradnji sa Općinom Vogošća objavljuje poziv za organizacije civilnog društva (OCD) za učešće na drugom mentorskom sastanku. Sastanak je prilika za OCD da sa mentorom javno prodiskutuju eventualna poboljšanja projektnih prijedloga (bez uplitanja u konkretne projektne ideje).

POZIV za mentorski sastanak možete pogledati/preuzeti sa linka : http://vogosca.ba/wp-content/uploads/2019/05/20190513-Poziv-2.ment-sesija.pdf

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana