Na vrh

Pravo na novčanu naknadu ostvaruju 332 majke porodilje

Putem Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu Općine Vogošća a na osnovu podnesenih Zahtjeva, majke porodilje mogu ostvariti pravo na novčanu naknadu. Ova naknada se razlikuje za majke porodilje koje su u radnom odnosu i za one koje su nezaposlene, tj. one koje su na evidenciji Biroa za zapošljavanje.

Kako je pojasnila šefica Odsjeka za socijalnu zaštitu Općine Vogošća Sanela Krvavac, novčana naknada za nezaposlene majke isplaćuje se od dana rođenja djeteta do navršene godine dana i ona iznosi 30% od prosječne plaće u Kantonu Sarajevo a to je 180 KM. Majke porodilje koje su u radnom odnosu najmanje godinu dana u kontinuitetu ovu naknadu ostvaruju u iznosu 60 % od prosječne plaće u Kantonu Sarajevo ali da taj iznos ne može biti niži od najniže plaće koja iznosi 406,56 KM.

„Ukoliko se radi o majkama porodiljama čiji radni staž nije u kontinuitetu godinu dana, onda se ostvaruje pravo na naknadu u iznosu 30% vrijednosti prosječne plaće u Kantonu Sarajevo, dakle 180 KM“, kazala je Krvavac.

Da bi se svako pa i pravo na novčanu naknadu majkama porodiljama ostvarilo, nephodno je priložiti određenu dokumentaciju o čemu se potrebne informacije mogu dobiti u resornoj službi. Prema podacima Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, u Općini Vogošća trenutno 332 majke porodilje ostvaruju pravo na novčanu naknadu.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana