Na vrh

Predstavnici Općine Vogošća obišli radove na sanaciji klizišta uz korito rijeke Ljubine

Predstavnici Općine Vogošća obišli su radove koji se izvode na sanaciji klizišta uz korito rijeke Ljubine.

Radovi se izvode shodno zaključenom Sporazumu o sufinasiranju Projekta regulacije riječnih korita na području općine Vogošća između Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo i Općine Vogošća sa Zavodom za izgradnju Kantona Sarajevo od 12.07.2019. godine. Trenutne aktivnosti izvode se na realizaciji projekta sanacije klizišta ”Korito rijeke Ljubine kod stambenog objekta Čakal Senada”.

Nakon provedenog postupka u skladu sa ZJN, Općina Vogošća i firma ”Grakop” d.o.o. Kiseljak potpisali su Ugovor o izvođenju radova na sanaciji klizišta ”Korito rijeke Ljubine kod stambenog objekta Čakal Senada”. Polovinom mjeseca decembra firma ”Grakop” d.o.o. Kiseljak započela je sa izvođenjem radova na sanaciji klizišta na ovom lokalitetu.

Prema glavnom projektu na ovom lokalitetu predviđena je izgradnja potornog zida dužine 30 metara i visine četiri metra, izgradnja kosine od kamena, kao i izgradnja betonskih kanalica u cilju odvodnje površinske vode do rijeke Ljubine.

Ukupna vrijednost radova iznosi 128.461,65 KM, a dio sredstva za realizaciju ovog projekta obezbijedila je Kantonalna uprava CZ uz sufinansiranje Općine Vogošća.        

  Nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji klizišta vrše ovlašteni predstavnici Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo.

Izvođač je shodno Ugovoru obavezan radove završiti u roku od 30 radnih dana od dana uvođenja u posao.

Pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu Nermin Hajro na terenu se uvjerio da radovi teku predviđenom dinamikom, a izrazio je zadovoljstvo što izvještaji nadzora potvrđuju da se radovi izvode kvalitetno i u skladu sa projektnom dokumentaciom. Predstavnici izvođača radova potvrdili su da očekuju da radovi budu okončani u planiranom roku.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana