Na vrh

PREMIJER VLADE KANTONA SARAJEVO SA SARADNICIMA POSJETIO OPĆINU VOGOŠĆA

Danas je načelnik Općine Vogošća Edin Smajić sa saradnicima održao radni sastanak sa  premijerom Vlade Kantona Sarajevo Ademom Zoljem, ministrom saobraćaja KS Mujom Fišom, te predstavnicima  Zavoda za planiranje KS i JP Ceste Federacije BiH. Na sastanku se razgovaralo o izgradnji raskrsnica sa kružnim tokom na području općine Vogošća kao i izgradnji Prve transverzale.

“Dogovorena je dinamika radova na izgradnji kružnih tokova. Prioritet je kružni tok na Vogošćanskoj petlji a iz JP Ceste Federacije BiH su nam obećali da će veoma brzo krenuti sa radovima. Što se tiče drugog kružnog toka kod hotela “Sunce” Vlada Kantona Sarajevo je ponudila finansijsku pomoć u izgradnji, Općina Vogošća treba da riješi imovinsko pravne odnose a JP CFBiH da realizuje. Oba ova toka bi trebala krenuti sa izgradnjom ove godine. Kada je u pitanju izrada prostorno-planske dokumentacije za trasu Prve transverzale, pojavili su se manji problem jer trasa prolazi pored gasnih instalacija i željezničke pruge. Dogovoreno je da će se veoma brzo obaviti razgovori sa Federalnim ministrom i sa uparavama BH Gasa i Željeznica Federacije oko trase Prve transverzale, koja je fiksna i ne može se pomjerati. Izgradnja Prve transverzale nije samo prioritet Kantona Sarajevo nego je prioritet i Države BiH, zato se Vlada Federacije i pojavila kao investitor” istakao je premijer Zolj.

Općina Vogošća zajedno sa Ministarstvom saobraćaja Kantona Sarajevo vodi aktivnosti oko izgradnje kružnog toka na Vogošćanskoj petlji.

“ Kada je u pitanju izgradnja kružnog toka na Vogošćanskoj petlji od JP Ceste Federacije BiH  smo dobili obećanje da bi do kraja oktobra ove godine ovaj kružni tok mogao biti završen. U interesu Ministarstva Saobraćaja KS je i realizacija kružnih tokova kod hotela “Sunce”, ulaz u Industrijsku zonu kompleks “UNIS” i. na Kobiljoj Glavi” naveo je minister Fišo.

Sastanku je prisustvovao i direktor Zavoda za planiranje Kantona Sarajevo Hamdija Efendić.

“Što se tiče izrade  prostorno – planske dokumentacije za Prvu transverzalu, Zavod čeka saglasnosti od BH Gasa i Željeznica FBiH kako bi mogli nastaviti sa aktivnostima. Nadam se da će biti razumjevanja i da ćemo dobiti tražene saglasnosti jer izgradnja Prve tzransverzale je od veoma velikog značaja” naglasio je direktor Efendić.

“Općina Vogošća izradu regulacionih planova radi najprije zbog adekvatnog planiranja prostora u cilju što boljeg projektnog rješenja i stvaranja preduslova za izgradnju Prve transverzale.Općina Vogošća je uradila koncepte za A Fazu sva četiri regulacina plana koji podrazumjevaju obuhvat Prve transverzale.Nakon dobijanja saglasnosti od BH Gasa i Željeznica Federacije BiH  na koncepte ovih regulacionih planova, potrebno je provesti proceduru koja podrazumjeva fazu nacrta kad se usvoji na Općinskom vijeću a nakon toga i donošenje Odluke o usvajanju ovih regulacionih planova. Sve su to preduslovi da se kasnije adekvatno isplanira izgradnja Prve transverzale na dionici od Vogošćanske petlje do Hotonja” pojasnio je načelnik Smajić. Također je istakao da je “cilj ovakvih sastanaka izrada regulacionih planova i rješavanje problema kako bi ambijent za život ljudi u Vogošći i razvoj same Vogošće u budućnosti u ovim dokumentima bio na što većem nivou. Komplikovane su procedure ali kod svih institucija koje su uključene u ovo rješavanje ima volje da se nađe rješenje kako bi se što prije i kvalitetnije uradilo”.

Vlada Kantona Sarajevo je za izgradnju kružnog toka na Vogošćanskoj petlji obezbjedila oko million maraka, potrebno je obezbjediti i oko 500.000 KM za radove na kružnom toku kod hotela “Sunce”. JP Ceste Federacije BiH su u svojim planovima predvidjele izgradnju kružnog toka na Kobiljoj Glavi, a do rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i izmještanja Energopetrolove pumpe na platou odakle se ulazi u fabrički kompleks “UNIS” i naselje Blagovac, na terenu uslovi omogućavaju improvizaciju jedne raskrsnice sa kružnim tokom kako bi se riješile jutarnje i popodnevne gužve kada veliki broj ljudi ulazi u fabrički kompleks “UNIS”.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana