Na vrh

PREPORUKE IZ KANTONALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE PRAVNIM I FIZIČKIM LICIMA ZA PREDUZIMANJE PREVENTIVNIH MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OD KIŠNIH PADAVINA, GRADA I VJETRA

Iz Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo stigla je Preporuka (iz naslova), a na osnovu vremenske prognoze Federalnog hidrometeorološkog zavoda jer se očekuju obimni pljuskovi pračeni grmljavinom.

Preporučuje se svim pravnim i fizičkim licima da pristupe ODMAH u skladu sa svojim ovlastima i nadležnostima koje su im propisane Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (“Službene novine F BiH” broj 39/03, 22/06 i 43/10).

Preporuku možete preuzeti sa linka : https://vogosca.ba/wp-content/uploads/2022/08/20220818-Preporuke-CZ-Kisa-grad-vjetar.pdf

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana