Na vrh

PREVOZ ŠKOLSKE DJECE NA GORI OD ČETVRTKA 11. NOVEMBRA

Mjesna zajednica Gora duži niz godina ima problema sa servisom javnog gradskog prevoza koje se ogledao u neredovnim održavanjima vožnji da bi u konačnici rezultiralo potpunim prestankom usluge prevoza na toj dionici. Shodno tome Općina Vogošća je pokrenula proceduru izbora prevoznika koji će vršiti uslugu prevoza školske djece od njhovih domova do škola u Semizovcu i Gori. Po okončanju procedure nadležna služba je organizovala školski prevoz učenika JU OŠ “Porodice ef. Ramić” – naselje Gora. Školski prevoz počinje 11.novembra.2021. godine /četvrtak/ a o rasporedu odlaska i dolaska školskog autobusa, menadžment škole će dogovoriti sa odabranim prevoznikom.

Školskim prevozom će biti obuhvaćeno 30 učenika koji pohađaju JU OŠ “Porodice ef. Ramić” Semizovac i područnu školu na Gori.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana