Na vrh

Prezentacija Akcionog plana za jačanje javne svijesti o smanjenju rizika od katastrofa u Općini Vogošća

U organizaciji Misije OSCE-a u BiH i Udruženja „AARHUS CENTRA U BIH“ u mjesecu oktobru je u Općini Vogošća održana radionica o izradi „Akcionog plana za jačanje javne svijesti o smanjenju rizika od katastrofa u Općini Vogošća“.

Cilj radionice je bio uključivanje svih relevantnih aktera koji mogu dati korisne impute kako bi akcioni plan bio realan i sprovodiv u praksi. Danas je tim povodom u maloj sali Općine Vogošća održan sastanak na kojem su predstavnici Udruženja „AARHUS CENTRA U BIH“ prezentovali Akcioni plan koji je rezultat participativnog planiranja svih učesnika radionice kroz graupni rad.

Akcionim planom su predviđene sljedeće mjere: Poboljšanje ranog upozoravanja i uzbunjivanja zajednice na opsanosti, Organizacija stručnih skupova o temama smanjenja rizika od nesreća, uloga medija, obrazovanja, Aktivno učešće zajednice u lokalnim akcijama SRN, Pripremanje obrazovanja za nesreće i jačanje SRN kroz (van)nastavne aktivnosti po uzoru na mjere iz međunarodnih standarda u obrazovanju i Informativno djelovanje i veće učešće javnosti u SRN. Akcioni plan će se provoditi u naredne tri godine.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana