Na vrh

PREZENTIRAN IDEJNI PROJEKAT IZGRADNJE OBJEKTA OŠ “ROSULJE” U VOGOŠĆI

U Komunalnom centru Općine Vogošća održana je prezentacija idejnog projekta izgradnje objekta OŠ „Rosulje“.

Idejni projekat izradila je firme „IPSA Institut “ d.o.o. dok je izradu projekta finansiralo Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih KS u iznosu od oko 100.000 KM.

Prezentaciji projekta prisustvovali su Općinski načelnik Edin Smajić sa saradnicima, te predstavnici Zavoda za izgradnju KS.

U svom obraćanju načelnik Općine Edin Smajić istakao je kako se nakon prevazilaženja niza problema  prilikom izrade projekta, konačno došlo u fazu da imamo idejni projekat koji je temelj za sve ostalo što dolazi u narednom periodu.

– Obezbijedili smo zemljište, uskladili sa Regulacionim planom, održali niz sastanaka sa svim akterima u projektu kako bi otklonili složene probleme na terenu, a danas ćemo pogledati o kakvom se projektu i objektu radi, istakao je načelnik Smajić.

Nakon održane prezentacije načelnik Smajić je u putio par zahtjeva a koji se odnose na mogućnost izgradnje solarnih panela na krovu objekta, izgradnje produženog boravka, kuhinje i trpezarije a sve sa ciljem poboljšanja uslova odvijanja nastavnog procesa.

Projektanti su prezentovali idejni projekat objekta škole, koji je namijenjen za boravak oko 600 učenika u dvije smjene, a sadržavat će sve potrebne prostorije, učionice, vanjsko igralište, unutrašnju fiskulturnu salu i parking prostor.

Prema Sporazumu o regulisanju međusobnih odnosa na realizaciji projekta izrade investiciono – tehničke dokumentacije za izgradnju objekta OŠ „Rosulje“, Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih KS je investitori projekta, dok su Zavod za izgradnju KS i Općina Vogošća implementatori projekta.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana