Na vrh

Privod se kraju radovi na postavljanju asfalta na dionici puta Ugorsko-Golo brdo na Žuči

Radnici firmi „Orman“ i „Ame“ privode kraju radove na asfaltiranju dionice puta Ugorsko – Golo brdo na Žuči. Danas je načelnik Općine Vogošća Edin Smajić sa saradnicima obišao lokaciju gdje se izvode radove.

„Općina Vogošća je prilikom realizacije ovog projekta uspjela da na terenu zadovolji sve potrebe građana od rješavanja imovinsko-pravnih odnosa do izgradnje potpornih zidova. Rješen je i dugogodišnji problem odvodnje oborinskih voda, te dreniranje, postavljanje ivičnjaka, izrada bankina kao i postavljanje asfalta u dužini od 1 400 m sa širinom od 3,5 do 4,5 m. Ukupna vrijednost projekta, kojeg zajednički finansiraju Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo i Općina Vogošća, iznosi preko 500.000 KM“ istakao je načelnik Smajić.

Također je naveo da će se nastaviti aktivnosti na rekonstrukciji i sanaciji puta u naselju Ugorsko od kuće Pašalića do kuće Spahića, uz predhodno rješavanje imovinsko – pravnih odnosa, kao i izradu kvalitenog projekta. Pozvao je građane sa ovog područja da se maksimalno ukljuce i daju svoj doprinos prilikom projektovanja kako bi se što kvalitetnije uradilo.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana