Na vrh

PROGRAM RADA OPĆINSKOG VIJEĆA ZA 2019. GODINU UPUĆEN U JAVNU RASPRAVU

Rad Općinskog vijeća odvija se prema godišnjem programu rada. Tim programom su definisani zadaci, načini izvršavanja i nosioci priprema zadataka, kao i rokovi.

Na 22. sjednici Općinskog vijeća Vogošća, među tačkama Dnevnog reda bio je i Nacrt Programa rada Općinskog vijeća Vogošća za 2019. godinu.

S tim u vezi, Općinsko vijeće je donijelo sljedeći Zaključak :

  1. Nacrt Programa rada Općinskog vijeća Vogošća za 2019. godinu upućuje se na javnu raspravu.
  2. Javna raprava će trajati do 10.12.2018. godine. .
  3. Učesnici u javnoj  raspravi su  Mjesne zajednice  na  području općine Vogošća, političke  partije,  klubovi vijećnika  i vijećnici.
  1. Prijedlozi, primjedbe, mišljenja  i  sugestije  dostavljaju  se  u  pismenoj  formi    Stručnoj  službi  za  poslove Općinskog vijeća i Općinskog načelnika koja organizuje i provodi javnu raspravu.
  1. Kolegij Općinskog vijeća će utvrditi prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Vogošća za 2019. godinu.
  2. Predsjedavajući Općinskog vijeća  će  nakon  provedene  javne  rasprave  podnijeti  Općinskom  vijeću Vogošća  Izvještaj  o provedenoj  javnoj raspravi i predložiti usvajanje Programa.

Javna rasprava traje do 10. decembra. Ovaj rok je kraći jer Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Vogošća za narednih 12 mjeseci treba biti ponuđen na usvajanje vijećnicima već na sjednici koja će biti održana u decembru.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana