Na vrh

Projekat registracije nekretnina : na redu katastarke općine Vogošća i Uglješići

Prema riječima Admira Merdžanovića, pomoćnika načelnika Općine Vogošća za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina u Federaciji BiH od 2013. godine provodi se Projekat registracije nekretnina. Općina Vogošća je jedna od onih u kojoj se provodi ovaj Projekat od izuzetne važnosti, jer će konačno biti omogućeno postojanje jedinstvene evidencije nekretnina, usaglašene sa stvarnim stanjem na terenu. U 2017. godini Služba je pomogla ovaj proces za katastarske općine Kobilja Glava i Gora. „Nastavak poslova na Projektu registracije nekretnina, među prioritetima je u tekućoj godini. U narednoj fazi Projekta, usaglašavanje katastarskih evidencija vršit će se za katastarske općine Uglješići i Vogošća“ – kazao je Merdžanović.

Postupak registracije nekretnina je besplatan. Ovaj zadatak kao i druge uredno će propratiti osam uposlenika Službe za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Općine Vogošća.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana