Na vrh

RADNICI “PARKA” ORGANIZOVALI AKCIJU KOŠENJA TRAVE U VOGOŠĆI

Radnici KJKP „Park“ danas su organizovali akciju košenja zelenih površina na 50 lokacija na području općine Vogošća. Radna jedinica KJKP „Park“ u Vogošći uredno izvršava svoje radne zadatke. Aldijana Hamza, portparol preduzeća Park kazala je da su reorganizirali svoju radnu snagu kako bi trava na pojedinim kritičnim područjima bila pokošena. U akciji je učestvovalo 35 kosača koji su raspoređeni po svim mjesnim zajednicama. Ispomoć u ovim radovima u smislu radne snage omogućila je i Općina Vogošća koja je angažirala i pripadnike Štaba Civilne zaštite Vogošća koji su angažirani na istim poslovima te na prikupljanju pokošene trave i biootpada.
Nakon što radnici Parka završe košnju trave, Vogošća će biti čistija i ljepša, i sami građani mogu da doprinesu da ostane takva.
(Članak je preuzet sa web portala RTV Vogošća)

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana