Na vrh

Radovi na izgradnji obaloutvrde na rijeci Bosni trebali bi biti gotovi prije roka

Ovih dana Općinski načelnik Edin Smajić sa saradnicima obilazi lokacije na području općine Vogošća gdje se izvode radovi na uređenju vodotoka. Trenutno su aktivna dva takva gradilišta, a danas su obišli radove koji se izvode na projektu uređenja lijeve obale rijeke Bosne nizvodno od mosta u naselju Svrake u ulici Lug. Cilj ovog projekta je trajna regulacija dijela lijeve obale rijeke Bosne izgradnjom obaloutvrde u dužini od oko 150 metara u naselju Svrake, ulica Lug. Ovo je nastavak ranijih radova kojima je regulisana lijeva obala rijeke Bosne na tom lokalitetu u dužini od 450 metara.

Ovde su predviđena dva tipa normalnog profila . Jedan je obaloutvrda od lomljenog kamena utisnutog u beton prosječne veličine 30 centimetara i nagiba kosine u omjeru 1.1,5 koji se nastavlja na prethodno izvedeni dio obaloutvrde. Drugi tip profila je armirano betonski zid u dužini od 63 metra koji se preko prelazne dionice dužine 18 metara spaja sa obalnim stubovima mosta.

Izvođač radova je firma “Termo-Beton” d.o.o. Breza, a vrijednost radova 246.767,62 KM sa uračunatim PDV-om. Investitor je Agencija za vodno područje rijeke Save. Rok za završetak radova je 120 radnih dana, mada bi prema najavama izvođača radova sve trebalo biti okončano znatno ranije. Trenutno radovi idu predviđenom dinamikom, a izvodi se faza izgradnje armirano – betonskog zida kojeg su skoro tri četvrtine već urađene.

Govoreći o značaju ovog projekta istakao kako je ovo područje uvijek imalo problema čim vodostaj rijeke Bosne poraste, a da je sve kulminiralo tokom poplava 2014.godine. Izgradnjom obaloutvrde na ovom potezu trajno se rješava ovo pitanje. To potvrđuje i zadovoljstvo građana koji su planirali da u petak 12.06.2020.godine upriliče druženje sa radnicima firme koja izvodi radove zadovoljni njihovim odnosom prema poslu, ali i lokalnom stanovništvu.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana