Na vrh

Radovi na realizaciji projektka II faze trajnog uređenja korita rijeke Ljubina pored OŠ “Porodice ef.Ramić” se privode kraju

U neposrednoj blizini  OŠ „Porodice ef. Ramić“  izvode se završni radovi na realizaciji II faze trajnog uređenja korita rijeke Ljubine na njenom ušću u rijeku Bosnu. Radove je obišao općinski načelnik Edin Smajić sa saradnicima, koji je kazao da je zadovoljan napretkom radova i da očekuje da će sve biti završeno za dvije sedmice.

Finansijska vrijednost projekta je 215 000 KM koje obezbijeđuju Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo i Općina Vogošća. Projektom je predviđena izgradnja obaloutvrdnog zida sa ogradom pored  škole, dužine 97,59 m do sada je završeno 58, 50 m obaloutvrdnog zida.

Realizacijom ovog projekta trajno će se spriječiti izlijevanje rijeke Ljubine i plavljenje terena uz školu i samog školskog objekta, čime se i stepen sigurnosti djece koja pohađaju ovu školu podiže na viši nivo.

 

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana