Na vrh

Radovi na sanaciji klizišta na lokalitetu Mehtefčić – Ravne, ulaze u završnu fazu

Radnici firme “Harysco” izvode radove na na sanaciji klizišta na lokalitetu Mehtefčići – Ravne. Radi se o veoma zahtjevnom projektu čijom će realizacijom biti obezbjeđena sigurnost stambenih objekata kao i sigurnost lokalnog puta.

Prema riječima poslovođe gradilišta Mešetović Nasera, zbog niza nepredviđenih, otežavajućih situacija, neravan i težak teren doveli su do usložnjavanja samog procesa rada i prolongiranja roka završetka svih aktivnosti.

“Sredstva za relaizaciju ovog projekta u iznosu oko 130 000 KM, obezbjedili su Općina Vogošća, Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo i Kantonalna uprava civilne zaštite. Dok nadzor nad izvođenjem rodova vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo” naveo je pomoćnik načelnika Službe civilne zaštite Općine Vogošća Nermin Hajro.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana