Na vrh

Radovi teku u dva pravca

U ponedjeljak 10.06.2019.godine Općinski načelnik Edin Smajić sa svojim saradnicima obišao je gradilište u Gornjoj Jošanici I gdje su nastavljeni radovi na izgradnji kišne i fekalne kanalizacije sa zaštitom trupa kanalizacije u Jošaničkoj rijeci. Tom prilikom Načelnik Smajić je istakao da se „Radovi u ovom vogošćanskom naselju intenzivno izvode već četvrtu godinu u dva pravca, jedan je uređenje riječnog korita a drugi je izgradnja separatnog kanalizacionog sistema. Radovi u vezi separatnom kanalizacijom se izvode u dužini oko 330 metara, a finansira ih Općina Vogošća uz Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture KS“.U pitanju je realizacija dijela Okvirnog sporazuma iz 2015.godine na ukupan iznos od 879.510,73 KM. Do sada je realizovano pet pojedinačnih ugovora u ukupnoj vrijednosti od 657.210,60 KM. Izgrađeno je 1437,15 metara fekalne kanalizacione mreže i 993,45 metara oborinske kanalizacione mreže te izvršeno prebacivanje 60 kućnih priključaka na novoizgrađenu mrežu. Sada je otpočela šesta faza izvođenja radova kojom je predviđena izgradnja fekalne kanalizacije u dužini od 329,44 metra, kao i izgradnja oborinske kanalizacije u dužini od 71 metra. Vrijednost ovog ugovora iznosi 102.119,47 KMIzvođač radova je firma „Termo Beton“ d.o.o. iz Breze, a nadzor nad izvođenjem radova vršit će Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.Rok za izvođenje radova je 45 dana.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana