Na vrh

Raspisan Javni poziv za privredne subjekte koji žele investirati na području Općine Vogošća

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju domaći privredni subjekti izvozno orjentisani, sa pozitivnim poslovnim bilansom u prethodne dvije godine,koji namjeravaju graditi nove proizvodne kapacitete na teritoriji općine Vogošća, izuzimajući privredne subjekte koji imaju udio državne svojine u svom vlasništvu. Izvozno orjentisanim subjektima, u smislu ovog javnog poziva, smatraće se oni subjekti koji najmanje 10% svog prihoda ostvaruju direktnim izvozom, a kod kojih je zbir direktnog i indirektnog izvoza najmanje 10%. Pravo učešća imaju investitori samo za gradnju proizvodnih kapaciteta od 300 i više kvadratnih metara korisnog prostora kao i subjekti koji se obavežu na upošljavanje novih radnika ovisno o površini novosagrađenih proizvodnih kapaciteta.

Upošljavanje se vrši na rok od minimalno dvije godine, od dana izdavanja pravosnažnog rješenja – odobrenja za upotrebu proizvodnog kapaciteta. Rok za izgradnju proizvodnog kapaciteta ne može biti duži od 18 mjeseci od dana izdavanja pravosnažnog rješenja – odobrenja za građenje. Poticajem se, u smislu ovog Javnog poziva, smatra učešće Općine Vogošća uplatom dijela sredstava iz namjenskih sredstava odobrenih od strane Vlade Kantona Sarajevo, a koja će biti realizovana putem Ministarstva privrede u korist Općine Vogošća, u svrhu učešća u plaćanju naknade za rentu i troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta

Javni poziv biće otvoren do 25.10. 2017. godine, a sve dodatne informcije mogu se dobiti na web stranici Općine Vogošća, www.vogosca.ba.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana