Na vrh

RASPISAN JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE BORAČKIH PROJEKATA

Općina Vogošća raspisala je Javni poziv boračkim udruženjima za dostavu projekata koji bi mogli biti finansirani sredstvima općinskog budžeta za 2019. godinu.  Poziv je otvoren do 26. novembra ove godine. Prijedlozi  projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima Općine Vogošća  trebaju biti iz oblasti: obrazovanja, njegovanje kulture sjećanja, zaštita okoliša i sport.

„Učešće u ovom Javnom pozivu imaju boračka udruženja koja su osnovana, registrovana te egzistiraju na području općine Vogošća, u skladu sa važećim zakonskim propisima. Sva zainteresovana udruženja detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za sufinansiranje projekta mogu dobiti u nadležnoj općinskoj službi“ rekao je Zijad Kadrić, pomoćnik načelnika za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu Općine Vogošća. Iznos sredstava koja će biti dodjeljivana je do 5 000 KM. Udruženja mogu kandidovati i više projekata.  Izabrani projekti se trebaju realizirati u periodu od januara do decembra 2019. godine.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana