Na vrh

Regulacija riječnog korita bujične rijeke i sanacija klizišta u MZ Gora

Ministar privrede Kantona Sarajevo Muharem Šabić u pratnji načelnika Općine Vogoća Edina Smajića obišao je danas radove na regulaciji korita rijeke Ljubine i sanaciji klizišta koji sefinansiraju sredstvima ovog ministarstva u iznosu od 250.000 KM.
Minsitar Šabić je objasnio da se radi na obostranoj, trajnoj regulaciji korita ove rijeke u dužini od 100 metara kao i na sanaciji klizišta u blizini “OŠ Gora” koje je ugrožavalo objekt te škole, ali imagistralni put i okolne stambene objekte. Izgrađen je betonski zid visine četiri metra iznad površine rijeke te je ugrađen armirani beton uvisini od dva metra u samom koritu rijeke u dijelu sanacije klizišta.
“Radovi bi trebali biti okončani u narednih desetak dana i time će ovo područje biti trajno zaštićenood poplava i klizišta” istakao je ministar Šabić i najavio da će Ministarstvo privrede KS budžetskim sredstvima u 2016. godini finansirati nastavak realizacije ovog projekta jer je među prioritetnim zastanovništvo ove općine.
Načelnik Smajić je istakao da Općina Vogošća ima ogromne potrebe za uređenjem riječnih korita, a posebno korita bujične rijeke Ljubine čiji se nivo povećava i nekoliko stotina puta tokom velikih padavina. “Općina Vogošća se prioritetno određuje kada je u pitanju realizacija ovakvih projekata, odnosno prednost daje onima u okviru kojih se paralelno vrši uređenje riječnih korita i sanacija klizišta koja ugrožavaju stambene objekte i saobraćajnice. U saradnji sa Ministarstvom privrede KS bit će nastavljena sanacija ovog riječnog korita a trenutno je najptriorotetniji lokalitet kod OŠ u Semizovcu”, potcrtao je načelnik Smajić

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana