Na vrh

REGULACIONI PLANOVI KOJI SE ODNOSE NA IZGRADNJU PRVE TRANSVERZALE UPUĆENI NA JAVNU RASPRAVU

Na 21. sjednici Općinskog vijeća Vogošća jednoglasno su u formi Nacrta usvojene Odluke o usvajanju i provođenju četiri Regulaciona plana: Barica, Ugorsko – Menjak, Uglješići i Donja Jošanica. Ovi planovi se odnose na izgradnju I Transverzale od tunela Kobilj Glava do Vogošćanske petlje. Planovi su urađeni u cilju donošenje provedbene planske osnove za individualnu stambenu izgradnju, zatim izgradnju sa integracijom zatečene stambene izgradnje, zatim izgradnju i rekonstrukciju saobraćajne, komunalne i energetske infrastrukture, kao i opremanje naselja potrebnom društvenom infrastrukturom.

O svemu će se moći očitovati i građani Vogošće, politički subjekti i klubovi vijećnika i ostali subjekti planiranja, jer je Nacrt Odluke upućen u javnu raspravu koja će trajati do kraja novemba. Regulacioni planovi postavljeni su i u elektronskoj formi koja se može pogledati na web stranici Općine Vogošća, www.vogosca.ba.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana