Na vrh

REGULACIONIM PLANOM «ŠIP» PLANIRANA IZGRADNJA INOVACIJSKO – TEHNOLOŠKOG PARKA

Vijećnici u Općinskom vijeću Vogošća usvojili su Odluku o izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana “Šip” koji se nalazi na području općina Centar i Vogošća. Izmjene se odnose na parcele na kojima je planirana izgradnja Inovacijsko- tehnološkog parka, kao i usklađivanja saobraćajnog rješenja za idejni projekat “I transverzale”. Javna tribina o pomenutom Regulacionom planu biće održana 15. decembra, a usvajanje je predviđeno u januaru 2019. godine.

Također su usvojene Odluke o pristupanju Izradi Plana parcelacije” Naselje Gora 2 i Podgora”. Planovi se rade u cilju uređenja prostora na kojem je planirana izgradnja novog stambenog naselja. Javna rasprava provedena je i kod RP “Privredna zona Semizovac” Posebnih primjedbi nije bilo. Konačnu verziju plana predstavit će Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana