Na vrh

Rekosntrukcija dijela ulice Skendera Kulenovića


Danas je (07.07.2020.godine) Općinski načelnik Edin Smajić sa saradnicima obišao radove na rekonstrukciji dijela ulice Skendera Kulenovića. Radovi se izvode u ukupnoj dužini od oko 300 metara (dio od raskrsnice sa ulicom 24. juna do raskrsnice sa ulicom P.O.Zvijezda). Izvođač radova je firma  “AME” d.o.o. Breza.

Projekat rekonstrukcije tretira kompletnu Ulicu u dužini od cca 550 m, a ovdje je riječ o jednoj fazi radova, u skladu sa raspoloživim sredstvima. Osnovni značaj ove faze je djelimično rješavanje problema parkiranja vozila, kao i stvaranje kvalitetnije saobraćajnice za promet vozila.

Ugovor sa izvođačem radova zaključila je Direkcija za puteve Kantona Sarajevo.

Radovi podrazumjevaju rekonstrukciju saobraćajnice u ulici Skendera Kulenovića od raskrsnice sa ulicom 24.juna pa do raskrsnice sa ulicom P.O. Zvijezda.. Izvesti će se radovi na uklanjanju oštećenog asfalta, sanaciji postojećih i izgradnji novih slivnika za oborinske vode, zamjeni podtla, ugradnji tampona,ivičnjaka i asfaltiranja.  Saobraćajnica je široka dvije kolovozne trake ukupne širine 8,5 metara sa jednostranom pješačkom stazom. Kolovozna konstrukcija se sastoji od tampona, 8 centimetara nosivog sloja asfalta i 4 centimetra habajućeg sloja asfalta.

Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi361.195,72 KM, a finansiraju se sredstvima  Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo putem Direkcije za puteve KS.

Rok za izvođenje radova je 40 dana od dana uvođenja u posao.

Nadzor nad izvođenjem radova vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana