Na vrh

Sanacija Platoa u ulici Braće Kršo

Ovih dana su počeli radovi na sanaciji platoa ispred stambene zgrade u Ulici Braće Kršo od broja 35. do broja 40.
Radovi obuhvataju asfaltiranje pristupne saobraćajnice, trotoara i platoa ispred stambene zgrade, sa nivelisanjem platoa i slivnika radi kvalitetnije odvodnje oborinskih voda. U okviru ovog projekta planirana je i sanacija postojećih oštećenih stepeništa.
Površina predviđena za sanaciju iznosi oko 700 kvadratnih metara, a vrijednost ugovorenih radova iznosi 52.109,79 KM. Sredstva za ovu namjenu obezbijeđena su iz Budžeta Općine Vogošća.
Izvođač radova je firma „AME“ d.o.o. Breza, a rok za izvođenje radova je 20 dana.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana