Na vrh

Sanacija puta Blagovac-Tihovići

Počeli su radovi na sanaciji na sanaciji dijela puta Blagovac – Tihovići. U pitanju je realizacija Ugovora zaključenog između Direkcije za puteve Kantona Sarajevo kao upravitelja saobraćajnice i investitora radova i firme „AME“ d.o.o. Breza kao izvođača radova. Out bi se, prema projektu trebao sanirati u ukupnoj dužini od oko 800 metara. Prosječna širina puta iznosi 5,70 metra sa proširenjima u krivinamaSanacija podrazumjeva uklanjanje oštećenog asfalta, zamjenu tamponske podloge, uređenje škarpe, ugradnju ivičnjaka, tretman oborinskih voda, izradu rigola za odvodnju, sanaciju propusta za odvodnju vode sa kolovoza i asfaltiranje.Ukupna vrijednost radova iznosi oko 394.000,00 KM, a finansiraju se sredstvima Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo putem Direkcije za puteve Kantona Sarajevo.Izvođač radova je firma „AME“ d.o.o. iz Breze, a nadzor nad izvođenjem radova vršit će Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.Rok za izvođenje radova je 60 dana.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana