Na vrh

Sanacija šumskog puta prema planinarskom domu Motka

Općinski načelnik Edin Smajić, sa svojim saradnicima je obišao radove na sanaciji šumskog puta prema planinarskom domu Motka. Radovi su počeli početkom juna i odvijaju se planiranom dinamikom.U ovom trenutku radi se na realizaciji prve faze ovog projekta u kojoj se izvode radovi na dionici od Tihovića do škole u Budišićima. Šumski put bi se, prema projektu trebao sanirati u ukupnoj dužini od 1.200 metara dok prva faza iznosi 600 metara. Prosječna širina puta iznosi 3,50 metra.Sanacija podrazumjeva asfaltiranje šumskog puta, uređenje kosina, ugradnju ivičnjaka, tretman oborinskih voda, izradu podrigolske drenaže i sanaciju propusta.Ukupna vrijednost radova prve faze iznosi 274.999,98 KM, a finansiraju se sredstvima Ministarstva privrede Kantona Sarajevo i Općine Vogošća.Izvođač radova je firma „Bucocomerc“ d.o.o. iz Kiseljaka, a nadzor nad izvođenjem radova vršit će Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.Rok za izvođenje radova je 45 dana.Govoreći o značaju ovog projekta Općinski načelnik Edin Smajić naglasio je kako će sanacija ovog puta imati efekta ne samo kad je u pitanju briga o šumama i eksploatacija šumskog blaga nego će doprinjeti i razvoju turističkih kapaciteta Općine Vogošća jer će olakšati pristup do Planinarskog doma „Motka“. Dodao je kako će u okviru ovog projekta biti sanirana i dva prišumska puta na Mjesnoj zajednici Vogošća II, u ukupnoj vrijednost od oko 125.000,00 KM. Izrazio je i uvjerenje kako će vrlo brzo biti potpisan sporazum sa Ministarstvom privrede Kantona Sarajevo kojim će biti obezbijeđeno finasiranje i druge faze sanacije puta prema Budišićima.Sekretar Mjesne zajednice Blagovac, Munib Halać izrazio je zadovoljstvo građana zbog sanacije ovog puta, te iznio uvjerenje kako će taj put omogućiti i da škola u Budišićima bude adekvatnije iskorištena za brojne projekte u budućnosti.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana