Na vrh

Sanirana klizišta u ul. Muje Šejte na broju 66 i Muje Šejte na broju 120

Na lokalitetu naselja Ugorsko firma “Grakop” iz Kiseljaka je završila radove na sanaciji dva klizišta u ulici Muje Šejte na brojevima 66 i 120. Sanacijom navedenih klizišta obezbjeđena je sigurnost padina kao i 4 stambena i nekoliko pomoćnih objekata. Građani čiji su se objekti nalazili neposredno pored klizišta nisu krili zadovoljstvo što su radovi završeni i što će sada moći mirno spavati. Pored sanacije ova dva klizišta na području MZ Hotonj, uskoro se očekuje završetak radova i na klizištu u Ugorskom II, dok je u toku procedura oko izbora izvođača na lokaciji kod kuća Pašalića.

Sredstva u iznosu od oko 35 000 KM, obezbjedili su Općina Vogošća, Kantonalna uprava civilne zaštite i Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo. Nadzor nad izvođenjem rodova je vršio Zavod za izgradnju Kantona Sarajeva.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana