Na vrh

Sanirano klizište na lokalitetu Nebočaj, vrijednost projekta oko 200 000 KM

U naselju Nebočaj do broja 35, završeni su radovi na sanaciji klizišta koje je direktno ugrožavalo dvije romske porodice. Kližište je pokrenuto u januaru 2015.godine, zbog kojeg su ove porodice morale privremeno napustiti svoje domove. Tim povodom je Općinski načelnik Edin Smajić sa saradnicima te predstavnicima Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo i Kantonalne uprave Civilne zaštite obišao lokalitet gdje su izvođeni radovi.

Prema riječima načelnika Smajića “Urađena je izgradnja potpornog zida u dužini od 27 metara i visine 4 metra, postavljanje su cijevi za oborinsku i fekalnu kanalizacijuu dužini od 312 metara koja je odvedena do kolektora u ulici Donja Vogošća. U okviru projekta sanacije klizišta asfaltiran je i dio lokalnog puta u dužini od 320 m. Još jedan od projekata je uspješno realizovan i još jedno od brojnih vogošćanskih klizišta je sanirano.”

Vrijednost radova na navedenom klizištu je oko 200 000 KM, a sredstva su obezbjedili Općina Vogošća i Kantonalna uprava Civilne zaštite. Nadzor nad izvođenjem rodova vršio je Zavod za izgradnju Kantona Sarajeva. Izvođač radova bila je firma „GRAKOP“ iz Kiseljaka.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana