Na vrh

Sanirano klizište u naselju Donja Vogošća do broja 50

U okviru programa sanacije klizišta na području općine Vogošća za ovu godinu su potpisani ugovori za sanaciju klizišta na 6 lokaliteta. Općina Vogošća je u saradnji sa Zavodom za izgradnju Kantona Sarajevo i Kantonalnom upravom civilne zaštite Sarajevo, sanirala klizište koje je ugrožavalo ne samo stambene objekte, nego i putnu komunikaciju koja prolazi kroz ovo naselje. Klizište koje je sanirano nalazi se u naselju Donja Vogošća do broja 50, a vrijednost izvedenih radova iznosila je oko 30 000 KM. Prema glavnom projektu na ovom lokalitetu je izgrađen AB zid temeljen na osam na mikrošipova dužine 12 metara, te fekalna kanalizacije dužine 24 metra.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana