Na vrh

Sanirano klizište u naselju Gornja Jošanica

Još jedno klizište koje je aktivirano u poplavama 2014. godine uspješno je završeno. Riječ je o klizištu u naselju Gornja Jošanica I. Sa radovima se počelo u maju ove godine. Projekat je završen u predviđenom roku, a izdvojeno je oko 31 000 KM.

Prema Glavnom projektu sanacije klizišta Gornja Jošanica I bb, izgrađeno je 88 metara betonskog kanala, 28 metara kanala sa slaganim kamenim blokovima u betonu i 25 metara kanala od slaganih kamenih blokova i kamenog nasipa sa pregradnim pragom, a sve u cilju zaštite stambenih objekata koji se nalaze na istočištu ovog potoka u Jošanički potok.

Radove na sanaciji ovog klizišta izvodila je firma “MGBH”, a sredstva su osigurali Općina Vogošća, Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo i Kantonalna uprava Civilne zaštite.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana