Na vrh

Selektivnim odlaganjem otpada čuvamo našu okolinu

 

 

„Uvođenje odvojenog prikupljanja otpada u individualnim stambenim objektima na području Kantona Sarajevo“ zajednički je projekat  KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo i Ministarstva  prostornog uređenja, građenja i zaštište okoliša KS u saradnji sa Općinama, među kojima je i Vogošća.  Ovaj projekat, čija je realizacija počela još krajem marta tekuće godine, podrazumijeva dvolinijski sistem prikupljanja otpada u individualnim stambenim objektima što znači da građani odvajaju otpad u obliku suhe i mokre frakcije. Suha frakcija sadrži reciklažni ambalažni otpad (papir, karton, plastičnu i metalnu ambalažu) i on se odlaže u ŽUTU kantu, dok se u mokroj frakciji nalazi se sav ostali otpad (miješani komunalni otpad) koji se odlaže u CRNU kantu.

Na području Općine Vogošća, u naseljima Ugorsko II, Muje Šejte i Hotonj IV već je podijeljeno 240 kanti za selektivno odlaganje otpada. To su kante od 120 litara. Vogošća je među onim lokalitetima u kojima je planirano i pet kompostera za zeleni otpad (lišće, granje, ostaci od voća i povrća).

U Okviru projekta „Uvođenje odvojenog prikupljanja otpada u individualnim stambenim objektima na području Kantona Sarajevo“ planiran je i nastavak edukacija građana u dogovoru sa Mjesnim zajednicama u kojima se vršila podjela kanti ili postavljanje zelenih otoka.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana