Na vrh

SLUŽBA ZA GEODETSKE, IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I KATASTAR NEKRETNINA:HARMONIZACIJA UPISA NEKRETNINA JEDAN OD VAŽNIJIH PROJEKAT U 2018. GODINI

U 2018.godini Služba za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina radila je na nekoliko projekata iz nadležnosti Službe, od kojih je najvažniji harmonizacija upisa nekretnina u katastarskim općinama Vogošća i Uglješići, a koji će se nastaviti i u ovoj godini. Ovaj projekat od velike je važnosti za katastarsku i gruntovnu evidenciju u Općini Vogošća.
Admir Merdžanović, pomoćnika načelnika Općine Vogošća za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina je istakao da je Projekat registracije nekretnina Općine Vogošća od izuzetne važnosti, jer će konačno biti omogućeno postojanje jedinstvene evidencije nekretnina, usaglašene sa stvarnim stanjem na terenu. „Nastavak poslova na Projektu registracije nekretnina, među prioritetima je u tekućoj godini. “ – kazao je Merdžanović.
Služba u svom radu blisko sarađuje sa drugim općinskim službama i zajednički rješavaju neke od predmeta. Prošle godine uspješno su izvršene eksproprijacije zemljišta kod Vogošćanske petlje i na lokaciji kod Energopetrolove benziske pumpe kako bi se mogli graditi kružni tokovi.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana