Na vrh

SNJEŽNE PADAVINE NISU PROUZROKOVALE VEĆE PROBLEME NA PODRUČJU VOGOŠĆE

Snijeg koji je napadao tokom noći nije prouzrokovao veće probleme na području općine Vogošća. Ekipe zimskih službi održavnja su od ranih jutarnjih sati izašle na teren, radeci na uklanjanju snijega i posipanju ulica prema prioritetima. Sve glavne saobraćajnice i trotoari su očišćeni, a manjih poteškoća bilo je u padinskim naseljima. 

Kako su naveli iz Službe za komunalne poslove dužina puteva koji se održavaju na području općine Vogošća je cca 112 kilometara, dok dio puta od nekih 22 kilometra održava Direkcija za puteve Kanatona Sarajevo.

Za održavanje puteva izabrana je firma AME d.o.o. Breza dok će nadzor nad izvođenjem radova vršiti Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Napominjemo sve pravne i fizičke osobe, da su u skladu s odredbama Zakona o komunalnoj čistoći Kantona Sarajevo, dužni vršiti čišćenje i uklanjanje snijega, te posipanje površina. Uklanjanje snijega s pločnika i posipanje pločnika ispred individualnih i stambenih objekata u vlasništvu građana vrše vlasnici. Uklanjanje snijega i posipanje pristupnih puteva i pločnika oko zgrada na površini koja nije javna vrši preduzeće ili drugi pravni subjekt kome je zgrada povjerena na upravljanje i održavanje. Također, s krovova se moraju ukloniti snijeg i led, kada predstavljaju opasnost za prolaznike, stanare ili same zgrade. Čišćenje, kao i uklanjanje snijega i ledenica vrše upravitelji, odnosno vlasnici individualnih objekata, a za poslovne zgrade njihovi korisnici.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana