Na vrh

SOS aplikacija za pametne telefone namjenjenu za pomoć i podršku žrtava porodičnog nasilja

Novi kanal komunikacije SOS aplikacija omogućava žrtvama porodičnog nasilja da putem ovog banera instaliraju besplatnu aplikaciju za pametne telefone (iPhone i Androide) kako bi na ovaj način prijavili nasilje nad njima putem „taster panike“ kada se dešava nasilje, ali i mogućnost psiho-socijalne podrške, pravne pomoći i drugih adekvatnih informacja. Žrtve nasilje same biraju organizaciju koja im može pružiti taj vid podrške i pomoći.

Ova aplikacija, namijenjena je žrtvama porodičnog nasilja u cilju omogućavanja novog kanala komunikacije između žrtava i nevladinog sektora pružaoca usluga. Putem ove aplikacije, oni mogu prijaviti nasilje ali i dobiti psiho-socijalnu podršku, informacije i td. Zbog toga nam je važno da informacija o SOS aplikaciji bude dostupna svim žrtvama porodičnog nasilja.

Više informacija, kao i Uputstvo za instalaciju možete pronači na linkovima :

Pismo namjere

Baner za preuzimanje aplikacije

Uputsto za instalaciju i korištenje aplikacije

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana