Na vrh

KOMPLETIRANJE SPISKA CIVILNIH ŽRTAVA RATA IZ AGRESIJE 1992.-1995.GODINE

Molimo građane da nam pomognu u usaglašavanju konačnog spiska Civilnih žrtava rata na način da pregledaju spiskove, te ukoliko imaju saznanja da neko od navedenih nije Civilna žrtava rata da nam javi, ali i ako uoče da je neko izostavljen da nam jave lično ili na poznate telefone.

Spisak Civilnih žrtava rata možete pogledati i preuzeti sa linka : http://vogosca.ba/wp-content/uploads/2021/12/Spisak-CZR-2021.pdf

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana