Na vrh

STANOVNICI ULICE RAMIZA ALIĆA DOBILI INDIVIDUALNE KANTE ZA PRIKUPLJANJE ODVOJENOG OTPADA

Danas su ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Čedomir Lukić i načelnik Općine Vogošća Edin Smajić te predstavnici KJKP RAD d.o.o. Sarajevo prisustvovali podjeli kanti za prikupljanje odvojenog otpada u ulici Ramiza Alića MZ Hotonj. 62 domaćinstva su dobila po jednu crnu i jednu žutu kantu (crna je namijenjena za kućni, a žuta za reciklažni otpad) sa utvrđenim terminima odvoza, te brošurom i upustvom kako i na koji način bi se otpad trebao ispravno odlagati. Riječ je o projektu započetom prošle godine, kojim se uvodi dvolinijski sistem prikupljanja otpada u individualnim stambenim objektima a podrazumijeva da građani odvajaju otpad u obliku suhe i mokre frakcije. Suha frakcija sadrži reciklažni ambalažni otpad u koji spada papir, karton, plastična i metalna ambalaža i on se odlaže u žutu kantu, dok se u mokroj frakciji nalazi sav ostali otpad tj. miješani komunalni otpad koji će se odlagati u crnu kantu.
Po dvije kante od 240 litara bit će dodijeljene za još 1500 domaćinstava u mjesnim zajednicama Hrid-Jarčedoli, Betanija-Šip, Kobilja Glava, Hrasno brdo, Saraj polje, Sokolović kolonija, Hadžići-Centar i Pazarić u općinama Stari Grad, Centar, Vogošća, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Hadžići.
Projekt finansira resorno kantonalno ministarstvo koje je za ove svrhe dosada izdvojilo oko 550.000 KM.
Kako su naveli iz ovog preduzeća, ispred stambenih objekata gdje su kante uručene narednih dana bit će uklonjeni stari kontejneri.
Podjela kanti domaćinstvima upriličena je u koordinaciji sa mjesnim zajednicama i nadležnim službama pomenutih općina.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana