Na vrh

Strategija razvoja sporta na području općine Vogošća za period 2017.-2022.godina upućena u javnu raspravu do 12.maja

Na 6.sjednici Općinskog vijeća Vogošća jednoglasno je usvojena Strategija razvoja sporta na području općine Vogošća za period 2017. – 2022. godina. Ovom strategijom definisani su načini i pravci djelovanja u oblasti sporta za pomenuti period. Proteklih godina uložena su značajna novčana sredstva za izgradnju sportske infrastrukture. Općina Vogošća također svake godine iz općinskog budžeta izdvaja sredstva za sufinanasiranje i rad sportskih klubova. U 2017. godini izdvojeno je 175 000 KM, a ugovore o raspodjeli finansijskih sredstava nedavno su potpisali predstavnici 23 sportska udruženja. Strategija razvoja sporta za period 2017. – 2022. godina usvojena je u formi Nacrta i upućena je u javnu raspravu.

Prijedloge, primjedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt Strategije mogu dostaviti klubovi vijećnika, radna tijela Općinskog vijeća, političke partije, nevladine organizacije, udruženja, MZ i građani u pismenoj formi Službi za privredu, integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti do 12. maja.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana