Na vrh

STUDENTI FAKULTETA ZA UPRAVU ĆE OBAVLJATI PRAKSU U OPĆINI VOGOŠĆA

U našoj lokalnoj zajednici nastavlja se praksa saradnje Jedinstvenog općinskog organa uprave sa Fakultetom za upravu. Kao i prethodne tri godine studentima ove obrazovne institucije biće omogućeno da stečena teoretska znanja primjene u praksi, što je ozvaničeno potpisivanjem Sporazuma o saradnji.

Sporazum je u ime Općinskog načelnika Edina Smajića potpisao pomoćnik Fetah Kadrić na sastanku održanom sa predstavnicima Fakulteta za upravu, koji je kao pridružena članica Univerziteta u Sarajevu osnovan 2005. godine, i  čije se sjedište od novembra 2014. nalazi u Vogošći. Sekretar Fakulteta za upravu Dženan Alić je prilikom potpisivanja Sporazuma o saradnji govorio i o radu ove visokoškolske ustanove kao i nastavnom planu i programu.

Studentska praksa na Fakultetu za upravu predviđena je nastavnim planom i programom i obavezna je za sve studente četvrte godine prvog studijskog ciklusa. Ervan Kovačević i Samira Omerović su dva studenta koji će ove godine praksu obaviti u lokalnoj zajednici u kojoj žive.

Ovogodišnja petodnevna praksa će biti obavljena u periodu od 09.04. do 13.04. a Općina Vogošća je prva općina koja je dala mogućnost studentima Fakulteta za upravu u Sarajevu da obave praksu.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana